Những dự án collabs

Với mục tiêu hỗ trợ và phát triển nghệ thuật sáng tạo thông qua việc hợp tác với các nghệ sỹ trẻ Việt Nam, các dự án của TiredCity không chỉ dừng lại ở sự hợp tác với các hoạ sỹ trong mảng tranh minh hoạ, mà tiếp cận và mở rộng đến các nghệ sỹ trong nhiều mảng nghệ thuật sáng tạo đa dạng khác nhau.

Ngọt City – TiredCity x Ngọt Collection

Ngọt City TiredCity x Ngọt Buổi ra mắt bộ sưu tập TiredCity x Ngọt Merchandise diễn ra trong khuôn khổ của sự kiện “Ngọt City”

RNI Films IMG DC11D5A3 9E3A 46A1 911E 3A00CEAC9235

HT//SS Limited Merchandise – TiredCity x Vũ

HT//SS Limited Merchandise TiredCity x Vũ “HT // SS” Merchandise là thành quả hợp tác giữa TiredCity trong vai trò Đối tác sản xuất với