0 Cart
Added to Cart
  You have items in your cart
  You have 1 item in your cart
  Total
  Check Out Continue Shopping
  Môi trường làm việc tại TiredCity tôn trọng tinh thần ham học hỏi, mạch lạc, chủ động, cầu tiến, trọng tiểu tiết. TiredCity luôn nhắm tới phát triển một tập thể nhỏ nhưng tinh nhuệ, mỗi cá nhân đều trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi mong đợi sự cởi mở, hoà đồng và dám nêu ý kiến. Nếu bạn cảm thấy mình có đầy đủ các tố chất trên, và cùng chúng tôi thay đổi thị trường Thẩm Mỹ nước nhà, hãy click vào một trong những công việc đang còn chỗ trống phía dưới!

  Các vị trí đang tuyển dụng

  0 vị trí
  0 vị trí
  0 vị trí
  01 vị trí
  Nếu có bất kỳ thắc mắc, khó khăn gì trong việc ứng tuyển, vui lòng liên hệ hr@tiredcity.com hoặc gọi theo số +84 246 2940995