Tired Icetea

Tired Icetea là chuỗi hoạt động được tổ chức hàng tháng bởi TiredCity, bao gồm các Talkshow và Workshop liên quan đến minh họa, nghệ thuật sáng tạo và thủ công. Thông qua các sự kiện này, TiredCity hướng đến việc xây dựng một không gian mở – nơi các nghệ sĩ trẻ có cơ hội chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và lan truyền cảm hứng đến bất kỳ ai yêu nghệ thuật.