Giỏ hàng
Tài khoản
Are You Ready Collection

Are You Ready | TiredCity x Cao Lê Diệu Phúc

Nhận thấy cuộc sống xung quanh có nhiều điểm giống với các trò mình thường chơi cùng bạn bè hồi bé, nghệ sỹ Cao Lê Diệu Phúc đã lấy đó làm cảm hứng để khắc hoạ những trò chơi của lứa tuổi trưởng thành trong “Are You Ready”. Bộ sưu tập không chỉ đơn thuần là những cảm nhận của bản thân tác giả vào thời điểm chuyển giao trong cuộc sống, mà còn thể hiện sự kết nối và chia sẻ với những người cũng đang trải qua thời kỳ đặc biệt ấy.

“Are You Ready” hiện đã có mặt tại TiredCity với 08 thiết kế mang tên: “Candy”, “Waterful Ringtoss”, "Matryoshka”, “Shape Sorter”, "Paper Fortune Teller”, "Dance Battle”, "Domino" và "Slide Puzzle"

Are You Ready Collection