Giỏ hàng
Tài khoản

VIETNAM LOCAL ARTISTS GROUP

Vietnam Local Artists Group (VLAG) được thành lập bởi TiredCity từ đầu năm 2019, hướng tới tất cả các nghệ sĩ trẻ trên khắp Việt Nam trong mảng minh họa và thiết kế. Mục tiêu của VLAG là trở thành một sân chơi – nơi quy tụ tất cả họa sĩ không phân biệt trình độ, lứa tuổi hay phong cách và cả những khán giả của cộng đồng nghệ thuật đến đây giao lưu, gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Bên cạnh đó, VLAG cũng là nơi TiredCity tìm kiếm những gương mặt tiềm năng mới để gửi lời mời cộng tác.

Sau hơn 2 năm hoạt động, VLAG đã thu hút hơn 45.000 thành viên, tổ chức 9 thử thách vẽ minh họa với hơn 2000 bài tham dự.

 

ILLUSTRATION CHALLENGE

 

EVENT

 

VIETNAM LOCAL ARTISTS GROUP - VLAG