Giỏ hàng
Tài khoản
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro
Canh Tý Calendar – TiredCity x Blue Dragon x Vietnam Local Artists Gro

Bộ “Lịch Con Chuột” (Canh Tý Calendar) bao gồm 13 tác phẩm xuất sắc nhất của 13 hoạ sĩ trẻ trên khắp Việt Nam tham gia “Thử thách vẽ minh họa” (Illustration Challenge) lần thứ 05 với chủ đề “Vẽ Con Chuột” do Vietnam Local Artists Group (VLAG) tổ chức.

Vẽ theo chủ đề vốn là hoạt động thường xuyên của VLAG nhằm tạo một sân chơi lành mạnh cho các bạn yêu thích vẽ và design. Thử thách vẽ lần này nằm trong khuôn khổ của một dự án lớn hơn là gây quỹ hỗ trợ tổ chức bảo vệ trẻ em đường phố và nạn nhân buôn bán người trên khắp Việt Nam – Blue Dragon Children’s Foundation. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động bán lịch sẽ được gửi về ngôi nhà chung của Blue Dragon.

Bộ “Lịch Con Chuột” (Canh Tý Calendar) được sản xuất và hoàn thiện với tiêu chuẩn chất lượng được kiểm soát tỉ mỉ bởi TiredCity, đã chính thức ra mắt vào ngày 01/12/2019.