Giỏ hàng
Tài khoản

Illustration Challenge

Vẽ Con Trâu – Tổng Kết Illustration Challenge #08 22 06/2021

Vẽ Con Trâu – Tổng Kết Illustration Challenge #08

Trong suốt một tháng diễn ra, Illustration Challenge #08 với chủ đề “Vẽ Con Trâu” đã thu hút gần 200 tác phẩm dự thi ...

Vẽ Con Trâu – Illustration Challenge #08 22 06/2021

Vẽ Con Trâu – Illustration Challenge #08

Chào đón năm Tân Sửu 2021, Illustration Challenge #08 chính thức khởi động với chủ đề “Vẽ Con Trâu” – linh vật của nă...

Vietnam Reimagined - Tổng kết Illustration Challenge #07 22 06/2021

Vietnam Reimagined - Tổng kết Illustration Challenge #07

Với số lượng bài thi đạt kỷ lục - gần 300 tác phẩm, Illustration Challenge #7: Vietnam Reimagined là một thử thách qu...

Vietnam Reimagined - Illustration Challenge #07 22 06/2021

Vietnam Reimagined - Illustration Challenge #07

Vietnam Reimagined | Tái tưởng tượng Việt Nam Khi nhắc tới Việt Nam, bạn nghĩ tới hình ảnh gì? Những biểu tượng quốc...

Tổng Kết Illustration Challenge #06 – #MakeArtFromHome 22 06/2021

Tổng Kết Illustration Challenge #06 – #MakeArtFromHome

Khởi động trong bối cảnh đóng băng của xã hội bởi Covid -19, Illustration Challenge #06: Make Art From Home lần lượt ...

#MakeArtFromHome – Illustration Challenge #06 22 06/2021

#MakeArtFromHome – Illustration Challenge #06

Trong bối cảnh mọi thứ đều bị ngừng trệ, thì cũng là lúc mọi người cần tìm đến nghệ thuật để động viên lẫn nhau và n...

Tổng Kết Illustration Challenge #5: Vẽ Con Chuột 22 06/2021

Tổng Kết Illustration Challenge #5: Vẽ Con Chuột

Với thời hạn được kéo dài hơn, Illustration Challenge #05 với chủ đề “Vẽ Con Chuột” đã đón nhận một số lượng lớn các ...

Vẽ Con Chuột – Illustration Challenge #05 22 06/2021

Vẽ Con Chuột – Illustration Challenge #05

Chào đón năm mới – một kỷ nguyên mới đang đến gần, Illustration Challenge #05 chính thức khởi động với chủ đề linh v...