Giỏ hàng
Tài khoản

Illustration Challenge

Vietnam Reimagined - Tổng kết Illustration Challenge #07 22 06/2021

Vietnam Reimagined - Tổng kết Illustration Challenge #07

Với số lượng bài thi đạt kỷ lục - gần 300 tác phẩm, Illustration Challenge #7: Vietnam Reimagined là một thử thách...

Vietnam Reimagined - Illustration Challenge #07 22 06/2021

Vietnam Reimagined - Illustration Challenge #07

Vietnam Reimagined | Tái tưởng tượng Việt Nam Khi nhắc tới Việt Nam, bạn nghĩ tới hình ảnh gì? Những bi...

Tổng Kết Illustration Challenge #06 – #MakeArtFromHome 22 06/2021

Tổng Kết Illustration Challenge #06 – #MakeArtFromHome

Khởi động trong bối cảnh đóng băng của xã hội bởi Covid -19, Illustration Challenge #06: Make Art From Home lần lượ...

#MakeArtFromHome – Illustration Challenge #06 22 06/2021

#MakeArtFromHome – Illustration Challenge #06

Trong bối cảnh mọi thứ đều bị ngừng trệ, thì cũng là lúc mọi người cần tìm đến nghệ thuật để động viên lẫn nh...

Tổng Kết Illustration Challenge #5: Vẽ Con Chuột 22 06/2021

Tổng Kết Illustration Challenge #5: Vẽ Con Chuột

Với thời hạn được kéo dài hơn, Illustration Challenge #05 với chủ đề “Vẽ Con Chuột” đã đón nhận một số lượng lớn cá...

Vẽ Con Chuột – Illustration Challenge #05 22 06/2021

Vẽ Con Chuột – Illustration Challenge #05

Chào đón năm mới – một kỷ nguyên mới đang đến gần, Illustration Challenge #05 chính thức khởi động với chủ đề l...

Tổng Kết Illustration Challenge #4: Vẽ Cổ Tích 22 06/2021

Tổng Kết Illustration Challenge #4: Vẽ Cổ Tích

Illustration Challenge #04 với chủ đề “Vẽ Cổ Tích” là một thử thách đem lại nhiều bất ngờ thú vị. Không chỉ nhận đư...

Vẽ Cổ Tích – Illustration Challenge #04 22 06/2021

Vẽ Cổ Tích – Illustration Challenge #04

Truyện cổ tích là một phần tuổi thơ của tất cả chúng ta, khi mà ai lớn lên cũng đã mang trong mình những mảng...