Giỏ hàng
Tài khoản
Khăn Vấn 3 Miền Collection

Khăn Vấn 3 Miền | TiredCity x Kris Nguyen

Cùng là vấn khăn nhưng ở mỗi vùng miền Việt Nam lại có những tiểu dị đúc kết từ nếp sống và văn hóa bản địa. Như khăn miền Bắc thường sử dụng vải thâm, để lộ một vành khăn chính. Hay khăn miền Trung lại có hai vòng khăn, có thể nhìn thấy rõ dù tóc ít hay nhiều. Còn đất Nam Kỳ lại du nhập những giá trị Tây Phương từ sớm nên kiểu dáng khăn quấn cũng mang đậm màu sắc châu Âu.

Khăn Vấn 3 Miền Collection