Giỏ hàng
Tài khoản
Máy Tuổi Thơ Collection
Máy Tuổi Thơ Collection
Máy Tuổi Thơ Collection
Máy Tuổi Thơ Collection
Máy Tuổi Thơ Collection
Máy Tuổi Thơ Collection
Máy Tuổi Thơ Collection
Máy Tuổi Thơ Collection

Máy Tuổi Thơ Collection | TiredCity x Đặng Thái Tuấn

Vào những năm 90, nếu như Việt Nam phát triển công nghệ vượt bậc thì những món đồ chơi tuổi thơ trông sẽ như thế nào? Ở một “thế giới song song” của nghệ sỹ Đặng Thái Tuấn, đồ chơi còn có thể tương tác với chúng ta như một người bạn.

Với các yếu tố futuristic (trường phái vị lai) đan xen với màu sắc cũ kĩ, cổ điển, bộ sưu tập “Máy Tuổi Thơ” mang tới 03 món đồ chơi độc đáo bao gồm: “Máy Điện Tử Cầm Tay”, “Keo Thổi Bong Bóng” và “Bạn Mẹt”.

Máy Tuổi Thơ Collection