Giỏ hàng
Tài khoản
Nguyễn Triều Nữ Y Collection

Nguyễn Triều Nữ Y | TiredCity x Kris Nguyen

Những trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã trở nên gần gũi và thật dễ thương dưới góc nhìn cường điệu hài hước của họa sĩ Kris Nguyen. Từ triều phục ở kinh đô Huế đến lối ăn mặc thịnh hành nơi đất Nam Kỳ, nào Mã Tiên Nữ Nhạc, nào Ngũ Thân Tay Chẽn, hóa ra, trang phục thời Nguyễn cũng vô cùng đa dạng và phong phú.

Nguyễn Triều Nữ Y Collection