Giỏ hàng
Tài khoản
Tam Miêu Collection

Tam Miêu | TiredCity x Đề Hồ Hầu

Tam Miêu là câu chuyện của ba viên quan mèo trong một bối cảnh pha trộn giữa các thời kỳ phong kiến Việt Nam. Ba quan mỗi mèo lại một mang một vẻ. Một vị rất "báo" nhưng lại có phần vô tư. Một vị có tinh thần lãnh đạo nhưng tính tình thật nóng này. Vị cuối cùng bù lại, thật nho nhã, bình tâm.

Tam Miêu Collection