Giỏ hàng
Tài khoản
Vị Bản Sắc Collection

Vị Bản Sắc | TiredCity x Shiro Nguyễn

Là sự kết hợp giữa những món ăn truyền thống cùng nét đặc trưng trong thói quen sinh hoạt của từng dân tộc, "Vị Bản Sắc" sẽ đem đến một bức tranh hoàn chỉnh và ấn tượng về bản đồ các nét văn hoá đặc sắc của đất nước Việt Nam ta.

Vị Bản Sắc Collection