Giỏ hàng
Tài khoản
Would You Like Some Tea Collection
Would You Like Some Tea Collection
Would You Like Some Tea Collection
Would You Like Some Tea Collection
Would You Like Some Tea Collection
Would You Like Some Tea Collection
Would You Like Some Tea Collection
Would You Like Some Tea Collection
Would You Like Some Tea Collection
Would You Like Some Tea Collection
Would You Like Some Tea Collection
Would You Like Some Tea Collection
Would You Like Some Tea Collection
Would You Like Some Tea Collection

Would You Like Some Tea | TiredCity x Cao Lê Diệu Phúc

Với những đường nét tối giản và đơn sắc, “Would You Like Some Tea?” khắc hoạ lại những cảm nhận của Cao Lê Diệu Phúc trong giai đoạn chững chạc hơn về nhận thức. Những tác phẩm thể hiện dòng suy nghĩ về sự không thực, sự biến chuyển, kế thừa và cả sự tiếp nối của những bãn ngã khác nhau trong con người tác giả. Giống với việc tận hưởng tách trà mà không có người thưởng trà vậy…

Would You Like Some Tea Collection