Banh Mi Enamel Pin

165,000

  • Màu sắc tươi sáng với chi tiết được in nổi
  • Chốt kim loại ly hợp cánh bướm
  • Tác phẩm bản quyền được phân phối bởi TiredCity

VẬN CHUYỂN

TiredCity Original
TiredCity Original
Thiết kế nguyên bản được thực hiện bởi TiredCity
VIEW PROFILE