Giỏ hàng
Tài khoản

Event

Workshop “Sổ Tự Làm” – Tired Icetea #02 – TiredCity X Nguyễn Thu Giang 22 06/2021

Workshop “Sổ Tự Làm” – Tired Icetea #02 – TiredCity X Nguyễn Thu Giang

Trong thời đại công nghệ chiếm ưu thế trên mọi lĩnh vực, kể cả trong việc ghi chép lưu trữ cá nhân thì các loại sổ t...

Workshop “Vẽ Nhật Ký” – Tired Iceatea #01 – TiredCity X X.Lan 22 06/2021

Workshop “Vẽ Nhật Ký” – Tired Iceatea #01 – TiredCity X X.Lan

Bạn thường làm gì để lưu trữ những điều mình đã trải qua của cuộc sống thường nhật? Chụp hình, quay phim, thu âm hay...